miércoles, 21 de septiembre de 2016

TORRE DE PALABRAS

                                      
Amplía tu vocabulario jugando....

OPERACIONES COMBINADAS


 Operaciones combinadas

Recuerda que al resolver operaciones combinadas, primero calculamos los paréntesis, después multiplicaciones y divisiones , y por último sumas y restas.martes, 20 de septiembre de 2016

CÁLCULO MENTAL


PRACTICA JUGANDO, CONCÉNTRATE Y ADELANTE...

L'organització interna dels éssers vius

LA CÈL.LULA

Les cèl.lules són les unitats més xicotetes que formen els éssers vius i que, a més, estan 

vives .

Les cèl.lules realitzen les funcions de : nutrició , relació, reproducció.

Els éssers vius formats per un gran nombre de cèl.lules s'anomenen pluricel.lulars.

Els éssers vius que estan formats per una sola cèl.lula reben el nom d'unicel.lulars.
`

ELS NIVELLS D'ORGANITZACIÓ DELS ÉSSERS VIUS
EL JUEGO DEL FARAÓN

 JUEGO DE PALABRAS

PRACTICA , DIVIÉRTETE Y AMPLÍA TU VOCABULARIO


PRACTICA LA B Y LA V

 repaso de la b y la v

LA CÈL.LULACLICA SOBRE LA CÈL.LULA per a obtindre més informació.
Els éssers vius estan formats per cèl.lules, són molt xicotetes i estan constituïdes per diverses  parts :la membrana, el nucli i el citoplasma, amb els orgànuls.