martes, 18 de octubre de 2016

EL COLOR


Vídeo que nos explica de manera sencilla la teoría del color. El color es una percepción visual que se genera en el cerebro al interpretar las señales nerviosas que le envían los fotoreceptores de la retina del ojo y que a su vez interpretan y distinguen...


Resultado de imagen de colores primarios y secundarios

domingo, 9 de octubre de 2016

MIGUEL DE CERVANTES

Miguel de Cervantes y El QuijoteMiguel de Cervantes y El quijote


Enlace muy interesante del Ingenioso hidalgo D. Quijote de la Manha editado por  la Junta de Castilla y León

miércoles, 5 de octubre de 2016

FUNCIÓ DE NUTRICIÓ


LA NUTRICIÓ és el conjunt de processos per mitjà dels quals el cos humà obté l'energia i els materials que necessita.

LA FUNCIÓ DE NUTRICIÓ engloba diversos processos que es duen a terme en diferents aparells i sistemes de l'organisme.
Procés digestiu ,
respiració , circulació i excreció.

Función de nutrición


El procés digestiu es du a terme a l'aparell digestiu i comprén tres fases : la digestió , l'absorció i l'eliminació de substàncies de rebuig.
L'aparell digestiu està format pel conjunt d'órgans que realitzen el procés digestiu. Està compost pel tub digestiu  ( boca, faringe, esòfag , estómac , l'intestí prim , l'intestí gros i l'anus.) i les glàndules annexes ( glàndules salivals , el fetge i el pàncrees)

 Partes del aparato digestivo


LA RESPIRACIÓ

La respiració és el procés que serveix per a obtindre l'oxigen de l'aire.
Les vies respiratòries són els conductes pels quals l'aire entra i ix del cos.


viernes, 30 de septiembre de 2016

CALEIDOSCOPIOInstrumento óptico que consiste en un tubo con dos o tres espejos inclinados y cristales de colores en su interior, dispuestos de tal manera que si se mueve el tubo y se mira en su interior por uno de sus extremos, se pueden ver figuras geométricas simétricas.
Podéis buscar más vídeos tutoriales para realizar un caleidoscopio con materiales reciclados y elegid el que más os guste...